Vergoeding door werkgever: tip!

​Voor mensen met een vast dienstverband kan het zinvol zijn om uit te zoeken of het persoonlijk budget ingezet kan worden voor vergoeding van deze lessen vanuit de werkgever. De opbouw van het persoonlijk budget is zichtbaar op de loonstrook. Free-up heeft al meerdere leerlingen gehad die dit vergoed hebben gekregen, als manier om aan je gezondheid en zelfontwikkeling te werken.

De ANWB is bijvoorbeeld een werkgever die dit vergoedt. Een ander voorbeeld zijn professionele orkesten. In de CAO Nederlandse Orkesten staat onder artikel 5.6: "Het persoonlijk budget kan aangewend worden voor een aanvulling op de vergoeding voor studie en scholing, of voor andere maatregelen die een optimale en duurzame inzetbaarheid bevorderen."